Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

ΤΥΠΕΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Αθήνα, 26 Μαΐου 2015 
Αρ. Πρωτ.: 3267 

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της από 06-04-2015 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Π.Φ.Σ. και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.»

Κύριοι, 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω σύμβαση, σας γνωρίζουμε τη διεύθυνση στην οποία θα διαβιβάζετε μηνιαία τις καταστάσεις με τα οφειλόμενα στα φαρμακεία του Συλλόγου σας ποσά, μαζί με τους φακέλους με το τιμολόγιο και τις συνταγές ανά φαρμακείο. 
Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής της έντυπης μορφής των καταστάσεων και των φακέλων είναι: Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15,105 52 Αθήνα, Προς το Τμήμα Διαχείρισης Συνταγών. Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή του αντίστοιχου με την κατάσταση ηλεκτρονικού αρχείου είναι internet@typet.gr 

Τα στοιχεία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για την έκδοση των τιμολογίων από τα φαρμακεία είναι τα ακόλουθα: 
  • Επωνυμία: Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας, 
  • Επάγγελμα: Ασφαλιστικός Οργανισμός, 
  • Α.Φ.Μ.: 090016381 
  • Δ.Ο.Υ.: Α' Αθηνών 
  • Διεύθυνση: Σοφοκλέους 15,105 52 Αθήνα. 
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 1 της ανωτέρω σύμβασης, πρέπει μέχρι τέλος Μαΐου να μας έχετε αποστείλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία όλων των φαρμακείων του Συλλόγου σας, καθώς και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού του Συλλόγου σας, στον οποίο το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θα καταθέτει τα οφειλόμενα ποσά. Σε περίπτωση που έχετε αποστείλει ήδη τα ανωτέρω στοιχεία, παρακαλούμε αγνοήστε την υπόμνηση αυτή.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των συνταγών κάποιου φαρμακείου είναι μικρός, η αποστολή τους στον Φαρμακευτικό Σύλλογο, ώστε να διαβιβαστούν στο Ταμείο Υγείας, μπορεί να πραγματοποιηθεί όποτε επιθυμεί ο φαρμακοποιός, με την έκδοση ενός τιμολογίου στο τέλος κάποιου μήνα και φυσικό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης. 

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. Είμαστε στη διάθεση σας για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων που θα απαιτηθούν, (αρμόδιοι οι κ. Ιωσήφ Δαπόλας, τ: 210-3349335 / 6944 302808 και Γιώργος Μπολιώτης, τ: 210-3349503 / 6982 473108)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΠΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΣ

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Ημ. 05/02/2013 
Αρ. Πρωτ. 238 
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ. Υ. Π.Ε.Τ., από τις 28.01.2013 το Ταμείο Υγείας αποζημιώνει τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εμπεριέχουν Ω3 -λιπαρά οξέα με τις εμπορικές ονομασίες OMACOR, ZODIN, MAXEPA και τα συναφή αντίγραφα τους μόνο στις εξής περιπτώσεις: 
  • Υπερτριγλυκεριδαιμίας (πλην της δυσλιπιδαιμίας τύπου 1)
  • Ως συμπλήρωμα της κύριας αγωγής, μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. 
Η συνταγογράφηση γίνεται από παθολόγο (υπερτριγλυκεριδαιμία) ή καρδιολόγο (έμφραγμα του μυοκαρδίου). 
Όταν τα ιδιοσκευάσματα αυτά συνταγογραφούνται από ιατρούς εκτός του Ταμείου Υγείας, είναι απαραίτητη η έγκριση των ελεγκτών του Τ.Υ Π.Ε.Τ. 
Η συνταγογράφηση γίνεται χειρόγραφα στο ατομικό συνταγολόγιο του ασφαλισμένου μέλους το οποίο αφού πληρώσει τον φαρμακοποιό, αποζημιώνεται από το Ταμείο Υγείας προσκομίζοντας τη χειρόγραφη συνταγή με επικολλημένα τα κουπόνια και την απόδειξη του φαρμακείου