Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΤΥΠΕΤ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ BEXSERO

Το εμβόλιο BEXSERO κατά της μηνιγγίτιδας χορηγείται στους ασφαλισμένους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

Η Διοίκηση του Ταμείου Υγείας, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας και με βασικό μέλημά της τη λήψη μέτρων πρόληψης, έχει εντάξει στο πρόγραμμα εμβολιασμού τη χορήγηση του εμβολίου Bexsero κατά της μηνιγγίτιδας. 
Τονίζεται ότι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αποτελεί το ΜΟΝΟ ασφαλιστικό Ταμείο Υγείας το οποίο καλύπτει το εμβόλιο σε μέλη που δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. 
Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή των ασφαλισμένων ορίζεται ως εξής: 
1. 0%, για τα βρέφη και τα παιδιά έως και 18 ετών τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και 
2. 25%, για τα βρέφη, τα παιδιά και τους νέους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. 
Για τα ανωτέρω απαιτείται ιατρική συνταγή για το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων Β πρωτενεϊκό (MenB-4C) και η συνταγογράφηση γίνεται ηλεκτρονικά. 
Η Διοίκηση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και οι επιστημονικοί και ιατρικοί του υπεύθυνοι επισημαίνουν στο σύνολο των ασφαλισμένων ότι ο εμβολιασμός γενικότερα του πληθυσμού συγκαταλέγεται στα αποτελεσματικότερα μέτρα πρόληψης της νοσηρότητας και διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας. Για τον λόγο αυτό, υπενθυμίζουν στους ασφαλισμένους να μην αμελούν αλλά να μεριμνούν για την εμβολιαστική τους κατάσταση, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες των ιατρών. 
Το εμβολιαζόμενο άτομο προστατεύεται & προστατεύει! 

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΑΣ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΤΥΠΕΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλουμε για τον εκσυγχρονισμό των εργασιών του Ταμείου, τον έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μας, θέτουμε σε λειτουργία από τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 την ηλεκτρονική θεώρηση των συνταγών των φαρμάκων, όπου βέβαια αυτή απαιτείται. 
Το έργο αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, τη γνωστή Η.ΔΙ.Κ.Α., η οποία και έχει την ευθύνη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των φαρμάκων. 
Από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά όλες οι ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων που θα εκδίδονται και για τις οποίες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ταμείου, απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό, δε θα χρειάζεται πλέον να προσκομίζονται ή να αποστέλλονται με FAX στο Ταμείο για έγκριση, αλλά η έγκριση θα δίνεται ηλεκτρονικά. 
Υπενθυμίζουμε ότι θεώρηση απαιτείται για όλες τις συνταγές αξίας 100,00 μέχρι 599,99ευρώ ανεξάρτητα τόπου έκδοσης.  
Δεν απαιτείται θεώρηση για συνταγές αξίας μέχρι 599,99 ευρώ, αν έχουν εκδοθεί σε μονάδα συνταγογράφησης ΤΥΠΕΤ. 
Κατά τη στιγμή της έκδοσης της συνταγής και σε περίπτωση που η συνταγή πρέπει να θεωρηθεί, το σύστημα αυτόματα θα ζητά από τον ιατρό να καταχωρίσει ένα κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου, με το οποίο θα μπορεί ο ελεγκτής ιατρός να επικοινωνεί για την παροχή τυχόν διευκρινήσεων που μπορεί να απαιτηθούν. 
Η ηλεκτρονική θεώρηση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από τις 8 πμ μέχρι τις 2 μμ. Συνταγές που εκδίδονται τις εργάσιμες ημέρες μετά τις 2 μμ ή σε μη εργάσιμες ημέρες, θα θεωρούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα το πρωί. 
Σε περίπτωση που ο ελεγκτής ιατρός απορρίψει τη συνταγή, θα ενημερώνεται σχετικά ο ασφαλισμένος από το Ταμείο στο τηλέφωνο που καταχωρήθηκε κατά την έκδοση της συνταγής. Συνταγή για την οποία απαιτείται θεώρηση δεν θα μπορεί το φαρμακείο να την εκτελέσει, αν δεν την έχει θεωρήσει πριν ο ελεγκτής ιατρός. 
Η διαδικασία για τις συνταγές των 600,00 ευρώ και άνω παραμένει η ίδια όπως μέχρι σήμερα, δηλαδή θα προσκομίζεται ή θα αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου η συνταγή με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να περάσει από την Υγειονομική Επιτροπή. 
Μετά την έγκριση της Επιτροπής η συνταγή θα θεωρείται ηλεκτρονικά ώστε να μπορεί να εκτελεστεί στα φαρμακεία και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά στο τηλέφωνο που καταχωρήθηκε κατά την έκδοση της συνταγής.

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

ΤΥΠΕΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Αθήνα, 26 Μαΐου 2015 
Αρ. Πρωτ.: 3267 

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της από 06-04-2015 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Π.Φ.Σ. και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.»

Κύριοι, 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω σύμβαση, σας γνωρίζουμε τη διεύθυνση στην οποία θα διαβιβάζετε μηνιαία τις καταστάσεις με τα οφειλόμενα στα φαρμακεία του Συλλόγου σας ποσά, μαζί με τους φακέλους με το τιμολόγιο και τις συνταγές ανά φαρμακείο. 
Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής της έντυπης μορφής των καταστάσεων και των φακέλων είναι: Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15,105 52 Αθήνα, Προς το Τμήμα Διαχείρισης Συνταγών. Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή του αντίστοιχου με την κατάσταση ηλεκτρονικού αρχείου είναι internet@typet.gr 

Τα στοιχεία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για την έκδοση των τιμολογίων από τα φαρμακεία είναι τα ακόλουθα: 
  • Επωνυμία: Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας, 
  • Επάγγελμα: Ασφαλιστικός Οργανισμός, 
  • Α.Φ.Μ.: 090016381 
  • Δ.Ο.Υ.: Α' Αθηνών 
  • Διεύθυνση: Σοφοκλέους 15,105 52 Αθήνα. 
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 1 της ανωτέρω σύμβασης, πρέπει μέχρι τέλος Μαΐου να μας έχετε αποστείλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία όλων των φαρμακείων του Συλλόγου σας, καθώς και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού του Συλλόγου σας, στον οποίο το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θα καταθέτει τα οφειλόμενα ποσά. Σε περίπτωση που έχετε αποστείλει ήδη τα ανωτέρω στοιχεία, παρακαλούμε αγνοήστε την υπόμνηση αυτή.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των συνταγών κάποιου φαρμακείου είναι μικρός, η αποστολή τους στον Φαρμακευτικό Σύλλογο, ώστε να διαβιβαστούν στο Ταμείο Υγείας, μπορεί να πραγματοποιηθεί όποτε επιθυμεί ο φαρμακοποιός, με την έκδοση ενός τιμολογίου στο τέλος κάποιου μήνα και φυσικό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης. 

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. Είμαστε στη διάθεση σας για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων που θα απαιτηθούν, (αρμόδιοι οι κ. Ιωσήφ Δαπόλας, τ: 210-3349335 / 6944 302808 και Γιώργος Μπολιώτης, τ: 210-3349503 / 6982 473108)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΠΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΣ

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Ημ. 05/02/2013 
Αρ. Πρωτ. 238 
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ. Υ. Π.Ε.Τ., από τις 28.01.2013 το Ταμείο Υγείας αποζημιώνει τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εμπεριέχουν Ω3 -λιπαρά οξέα με τις εμπορικές ονομασίες OMACOR, ZODIN, MAXEPA και τα συναφή αντίγραφα τους μόνο στις εξής περιπτώσεις: 
  • Υπερτριγλυκεριδαιμίας (πλην της δυσλιπιδαιμίας τύπου 1)
  • Ως συμπλήρωμα της κύριας αγωγής, μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. 
Η συνταγογράφηση γίνεται από παθολόγο (υπερτριγλυκεριδαιμία) ή καρδιολόγο (έμφραγμα του μυοκαρδίου). 
Όταν τα ιδιοσκευάσματα αυτά συνταγογραφούνται από ιατρούς εκτός του Ταμείου Υγείας, είναι απαραίτητη η έγκριση των ελεγκτών του Τ.Υ Π.Ε.Τ. 
Η συνταγογράφηση γίνεται χειρόγραφα στο ατομικό συνταγολόγιο του ασφαλισμένου μέλους το οποίο αφού πληρώσει τον φαρμακοποιό, αποζημιώνεται από το Ταμείο Υγείας προσκομίζοντας τη χειρόγραφη συνταγή με επικολλημένα τα κουπόνια και την απόδειξη του φαρμακείου